ประกาศการจัดส่งสินค้า

ส่งผ่านทาง JCEX-ด่วน
เวลาดําเนินการสั่งซื้อ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์
พัสดุจัดส่ง 10 AM และ 2 PM ทุกวัน

อัตราค่าจัดส่งและค่าใช้จ่าย

1.สิงคโปร์ sgd$10จัดส่งวัน: 7- 10วันจัดส่งฟรีมากกว่า sgd802.มาเลเซีย sgd10จัดส่งวัน: 7- 10วันจัดส่งฟรีมากกว่า sgd803ของประเทศไทย SGD $ 10 วันค่าจัดส่ง: 7-10 วันจัดส่งฟรีกว่า SGD 80